úterý 9. ledna 2018

Energie Reiki

Nechte na sebe působit léčivou energii, 

zbavte se bolestí a únavy. 

Dnešní hektická doba je plná stresu, spěchu a napětí. Proto je důležité, občas zastavit a relaxovat. Reiki je to pravé pro všechny, kteří potřebují dobít energii.

Lze ji využít pro léčení na fyzické, mentální i duchovní úrovni. Reiki v překladu znamená přenos energie, je tedy vhodná především pro nemocné či vyčerpané a vnitřně nespokojené lidi. Léčí tím, že nabíjí nemocné části těla pozitivní energií a i vlastní energii člověka, a tím začne schopnost samouzdravení. 

Dodáním potřebné energie se urychluje proces uzdravení a rozpouští se nesprávné vzorce myšlení. Při terapii cítí pacient teplo, které proniká jeho tělem i kolem něj. Reiki nejen uzdravuje a přináší i mnoho vedlejších příjemných pocitů.Je určená bez omezení pro všechny – muže i ženy, staré i mladé. Pomáhá při odbourávání stresu, bolestech páteře, zánětech, chronickém únavovém syndromu, depresích, mentální anorexii. 


Sezení trvá 60 minut a odcházíte z něj příjemně odpočatí, relaxovaní a plní energie. Aby dlouhodobě potíže postupně odezněly, terapii je vhodné opakovat, neboť zde dochází k vyrovnání energie v těle a harmonizaci v takové míře, jakou je v danou chvíli člověk schopen přijmout.

Jak zahnat nemoc?

V překladu do češtiny znamená reiki univerzální energii a všechny nemoci jsou v podstatě projevem Disharmonie v oblasti životní síly. Tuto nerovnováhu mívají nejčastěji na svědomí negativní myšlenky, slova i vlastnosti jako egoismus, závist či nespokojenost. Harmonie v oblasti životní energie se naopak projevuje elánem, zdravím, pozitivním postojem k ostatním lidem i k celému vesmíru. Vše, co nás obklopuje je přitom prostoupeno životní energií. 

Během kůry se uzdravující energie přenáší z léčitele na pacienta. Schopnost léčit většinou tito terapeuti získávají studiem u učitele – „mistar reiki“. Nováček při něm absolvuje tzv.naladění. V jeho průběhu se má uvolnit kanál, jímž může proudit léčiví energie. Naučí se taky speciální práci rukou, která se používá u terapeutických sezení. Jejich prostřednictvím dokáže nejen odhalit zablokované místo, doplnit chybějící energii, a tím zbavit pacienta problémů.

Průběh ošetření:

Léčivá energie reiki je předávána přikládáním rukou na různé části těla nebo provádění různých technik v okolí těla. Těmito úkony může dojít k hluboké relaxaci a uvolnění, což má za následek plynulou cirkulaci energií v těle a spouští přirozený proces harmonizace těla i mysli.

Žádné komentáře:

Okomentovat