neděle 19. března 2017

Léčivé energie pro Duši i tělo

Mé stránky Vás zvou nejen do světa masáží, ale především pootevřou dveře do Vašeho nitra a umožní naslouchat hlasu Vaší Duše.Jmenuji se Anna Césarová  a ráda se s Vámi zde podělím o svůj pohled na život, o své pocity a prožitky
Před více než 20 lety jsem usedla,  jak já říkám na "královský trůn" (invalidní vozík) a dostalo se mi možnost  stát se královnou. 
Ano vím, že to byl záměr VESMÍRU a od samého začátku jsem věřila,  že jednou opět budu chodit.
Po dobu asi 3 roků ke mně jezdila skupinka léčitelů, bylinkářů. Mezi nimi i Pepíček Zentrich.  Já byla v pozici jak  pacienta, tak  i žáka. Dále se u mě prohlubovaly dovednosti,  které jsem znala již z minulosti a jen se nastartovával režim rozpomínání se.
Také jsem cítila, že jsem vedena k tomu, že jednou budu tuto znovu objevenou schopnost předávat dál jako štafetový kolík.
 
Dnes už dobře vím, že psychika zásadně ovlivňuje naše fyzická těla. Proto je z mého pohledu nesmírně důležité nalézt klid a pohodu ve svém nitru. Fyzické tělo je jako zrcadlo, které ukazuje věrný obraz, v jakém stavu se nachází Duše.
Díky fyzickému tělu můžeme žít zde na Zemi. Tělo si zaslouží naši pozornost a Lásku. Měli bychom si uvědomit, že každé tělo potřebuje odpočinek a načerpání nových sil. Tělo se krásně uvolní a odpočine si při masážích. Součástí mých masáží jsou léčivé energie, které neustále proudí do Vašeho těla a dodávají mu sílu. Tyto energie nejen že tělo posilují, ale soustředí se do míst, kde cítíme problém. Problém odbourávají a negativní energie nahrazují energií, která má blahodárné účinky. Při masážích používám pouze přírodní oleje bez chemických přísad. Příjemný prožitek při masážích dokresluje uvolňující, relaxační hudba.
Fyzické tělo vnímáme svým pohledem a uvědomujeme si bolest, která jej sužuje. Psychické tělo je ukryto před naším zrakem a snad právě proto na něj zapomínáme. Když ho nevidíme, neznamená to, že neexistuje. Denně věnujeme pozornost fyzickému tělu a neuvědomujeme si, že stejnou pozornost bychom měli věnovat i vlastnímu nitru. Zharmonizovat čakry a tím jím dodat potřebnou energii, ale také je pročistit od minulých prožitků a negativních energií, lze při čakrové terapii. Veškeré nezpracované a neodpuštěné prožitky, vytvářejí v čakrách bloky a tím ovlivňují naše psychické i fyzické zdraví. Na naší auře velmi často ulpívají energie, které mohou podstatně ovlivňovat náš život i zdraví. Ráda Vám auru pročistím a tím Vás těchto negativních energií zbavím.
V našich domovech jsou nezřídka energie, které nevnímáme pozitivně i ony dokážou velmi silně ovlivnit náš vnitřní klid. Také těchto energií se můžete po vyčištění obydlí zbavit a tím vnést do svého života opět harmonii.
Je mi umožněno se při přijímání energie napojit i na bytosti přírody. Přírodní, léčivé energie, které od těchto bytostí přicházejí, mají silný účinek. Nejlépe se léčivá energie projevuje při práci se zvířátky a malými dětmi. Zvířátka i děti vše přijímají tak jak to přichází, nevnášejí do ničeho svůj rozum a tím neblokují průchod energiím.
Jsem  velmi vděčná a z celého srdce děkuji za to, že je mi dovoleno přijímat léčivé energie, spolupracovat s bytostmi Země, přírody i se světelnými bytostmi a tím pomáhat mamince Zemi, lidem i zvířátkům.

Mým přáním je, abyste na mých stránkách našli odpovědi na své otázky a vnitřní klid. Aby Láskyplná a hřejivá energie, kterou se Vám snažím jejich prostřednictvím předat, zasáhla Vaše Duše a zahřála Vaše srdce.
Jestli máte nějaké připomínky, nebo mi chcete něco sdělit, na něco se zeptat, neostýchejte se a napište.
S Láskou Vás objímám, Anna.

„Jen bezmezná Láska dokáže vyléčit naše srdce i Duše. Důvěřujme, neboť vždy a všude je o nás postaráno. Dostáváme v pravou chvíli vše, co potřebujeme.“Postupem času jsem měla možnost začít pracovat s automatickou kresbou, díky které zviditelňuji čakry a maluji harmonizační obrázky. Díky energiím, které vnímám, je mi umožněno vnímat bloky v čakrách, vstupovat do podvědomí a pracovat s ním, také vnímám bolesti na fyzickém těle i na Duši. Při energetickém propojení je mi v případě potřeby umožněno nahlédnout do daleké minulosti a objevit bloky, které jsou uložené v podvědomí. Pomáhám lidem zbavit se bloků, které v sobě nosí někdy i velkou spoustu let. Ukazuji jim jiný pohled na život, pohled, který jim umožní zbavit se zloby, nenávisti. Naučí je odpouštět, milovat a měnit dosavadní život. Já Vám mohu ukazovat cestu, ale každý člověk musí sám chtít na tuto cestu vykročit a jít po ní dál.Dnes jsem za všechny zkoušky, kterými jsem si prošla, nesmírně vděčná, za všechny starosti, problémy a pády, které mě v životě potkaly. Díky těmto zkušenostem a prožitkům, též díky velmi silnému pročištění se mohu dnes věnovat pomoci lidem a tyto prožitky jsou pro mě nesmírným přínosem a velmi mi v mé práci pomáhají. Mám velkou radost z každého člověka, který je ochoten změnit svůj život a pracovat na sobě. Je pro mě velkou odměnou vidět jak se lidé mění, dokážou odpouštět a opět se radovat ze života. Radovat se z každého dne, je moc krásné, milovat všechno a všechny okolo sebe naplní Vaše nitro Láskou a Pokorou. Pojďte se mnou otevřít svoje srdce Lásce a Lásku okolo sebe rozdávat, stojí to opravdu za to.
Přeji nám všem krásné dny prozářené Láskou. S Láskou Vás všechny objímám, Anna.


Často procházíme životem a neuvědomujeme si jeho skutečnou hodnotu.
Nic na tomhle světě není náhoda a všechno souvisí  se vším…
Milujte svůj život.


Věřte, že být zdravý není přepych. Vše dobré, co svému tělu dopřejete, se Vám několikanásobně vrátí v podobě zdraví.
V dnešní době už mnoho lidí pochopilo, že nemoci si vytváří člověk sám. Tělo zrcadlí naše myšlenky a přesvědčení. Tělo k nám neustále promlouvá, jemně nás napomíná, a když mu přesto nenasloucháme, začne zoufale volat o pomoc. K naší smůle ho většinou neslyšíme a někdy ho dokonce ani slyšet nechceme. Dopřejte si chvíli klidu a začněte svému tělu naslouchat.

Nežeň se za minulostí a neztrácej se v budoucnosti. Minulost už není. Budoucnost ještě nenastala. Život je tady a teď… Buddha

 Čakrová terapieŽivot nám někdy přináší situace, které ne vždy dokážeme zpracovat a odpustit. Často se s nimi trápíme spoustu let, tím vytváříme ve svém nitru bloky. Tyto bloky velmi silně ovlivňují náš současný i budoucí život. Pro prožití plnohodnotného a spokojeného života je důležité, být psychicky v pohodě. Stav naší psychiky se velmi věrně odráží na našem těle. Pokud máme zdravé své nitro, máme zdravé i fyzické tělo. Vnitřní bloky se na těle projevují bolestí a nemocemi.
Při čakrové terapii se zaměřujeme na vyčištění psychických bloků a uvádíme nitro do harmonie, což příznivě ovlivňuje nejen nitro, ale i fyzické tělo. Tato terapie se skládá z očištění aury od negativních energii, dále napojení na energie Země a Vesmíru. Také s diagnostiky a harmonizace čaker i hloubkové terapie. Při hloubkové terapii dochází k otevření a následnému odstranění bloků z podvědomí. Po čakrové terapii dochází u většiny klientů k okamžitému uvolnění a vnitřnímu zklidnění. Záleží pouze na každém z nás, jak dalece jsme ochotni se otevřít a pročistit svá nitra. Není třeba trápit se něčím, co už nemůžeme ovlivnit ani změnit. Trápením ubližujeme především sami sobě.
Jsem vděčna a děkuji za to, že je mi dovoleno přijímat a dále šířit léčivé energie, které přinášeji lidem velkou pomoc a navrací jim ztracený klid potažmo i zdraví. 
Vaše Anna.„Základními zdroji štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska. Pokud máme tyto duševní postoje, nepřátelství okolí na nás příliš nepůsobí. Jestliže na druhé straně postrádáme soucit a naše duše je naplněna hněvem a nenávistí, nenalezneme klidu.“ Dalajláma

Diagnostika čaker


Máme-li ve svém srdci a Duši Světlo i Lásku, máme vše, co si v životě můžeme přát.


Co jsou čakry?
Slovo čakra pochází ze staroindického jazyku sanskrtu a je to výraz pro energetické centrum. Tato centra se nachází v našem těle a zásobují jej energií.
Každá čakra se nachází na určitém místě, má svoji specifickou barvu a energií zásobuje nejen přilehlou část fyzického těla, ale energeticky ovlivňuje i určitou oblast našeho života. Velikost čaker ovlivňuje více faktorů, například jak jsme schopni zvládat každodenní život, jestli dokážeme odpouštět, zda dokážeme milovat či nenávidět… Také jak umíme přijímat energie z vesmíru a přírody.
Čakry vnímám vnitřním zrakem, podle data narození a jména je automatickou kresbou přenáším na papír. Také vycítím bloky, které jsou v nich uložené, a cítím bolesti na těle. Čakry mají velký vliv na naše tělesné i duševní zdraví a tím velkou měrou ovlivňují kvalitu našeho života.

Odpuštění není o člověku, kterému odpouštíme. Je to dar, který dáváme sami sobě a který dovoluje našemu srdci, aby se s Láskou otevřelo.
 Harmonizace čaker

Co je čakra?
Čakra je výraz pro energetické centrum v našem těle, které má schopnost přijímat energii. Tato energie umožňuje čakrám, aby mohly znovu správně fungovat a posílily tak naše tělo. Čakry jsou vzájemně propojeny sítí „kanálů“, takže kvalita fungování jedné čakry se nutně odrazí i na všech ostatních.
Při harmonizaci čaker, ležíte uvolnění na lehátku, přes oblečení přikládám lehce na tato centra ruce. Vnímáte energii v podobě krásně hřejivého tepla, nebo lehkého až mrazivého chladu. Také můžete cítit slabé vrnění i píchání v oblasti, kde se mé ruce těla dotýkají. Jsou to projevy energií, proudících přes moje ruce do Vašeho těla. Takto energie čakry čistí a plní, tím je posiluje a pozitivně ovlivňuje i fyzické tělo. Proud a druh energie nemohu nijak ovlivnit, vždy se dostává do těla pouze takové množství a druh, které člověk potřebuje.
Při harmonizaci dochází mezi mnou a klientem k silnému energetickému propojení. Díky tomuto propojení, mohu vnímat velikost a barvu čaker, ale i psychické bloky, které bývají uloženy v podvědomí. Tímto pohledem dostáváte možnost začít odhalené bloky řešit, a tak podstatně ovlivnit život i zdraví.

Anna Césarová
Sadová 6,
Zlín 760 01
Mobil: 603 956 671
Žádné komentáře:

Okomentovat