neděle 16. října 2016

NAMASTE


NAMASTE

Sanskrtové slovo Namaste znamená "Skláním se před dokonalostí v tobě."

Namaste je božská jiskra v jedné osobě rozpoznávající božskou jiskru v jiném.
Život ve mně vidí a ctí život v tobě.
Toto je zvlášť hluboké vyjádření úcty.
Namaste rozeznává dualitu, která vždy existovala v tomto světě a svědčí o snaze na naší straně dát tyto dvě síly dohromady.
Nakonec vede k vyššímu souladu a ne-duálnímu stavu Jedinečnosti.
Jinými slovy, rozpoznává rovnost všeho a respektuje nedotknutelnost všeho.
Celý projev Namaste se odvíjí ve třech rovinách: duchovní, fyzické a slovní.
Ctím místo v tobě, kde přebývá Duch. Duch ve mě se setkává se stejným Duchem v tobě.
Zdravím ono místo, kde ty a já JSME JEDEN.
Zdravím místo v Tobě, které je z LÁSKY. Cítím svobodného ducha v tobě.
Klaním se místu v tobě, které je z PRAVDY. Ať je život v tobě silný.
Cítím v tobě místo, které je ze Světla.
Poznávám místo v tobě, které je z vyrovnanosti. V každém z nás je místo, kde přebývá pokoj.
Uznávám, že jsme si všichni rovni. Uznávám, že každý je svým způsobem hodnotný a schopný rozšířit mé obzory.
Když ty jsi v místě v tobě a já jsem v onom místě ve mě, pak jsme JEDEN.
Jsme schopni rozpoznat Dobro v jiných.
Uvědomujeme si jedinečné vlákno, které nás všechny spojuje s Vesmírem a všemi jeho Bytostmi. S Vesmírem a všemi jeho Bytostmi.
Stejně jako ke zdroji onoho spojení.
Přijímám Jedinečnost. Jsme patřičně vnímaví k poznání, které k nám přichází v podobě příkladů, doporučení a přímého učení.
Každý může prozřít k moudrosti, která nám otevírá oči k možnostem nových světů.
Když předpokládáme, že každý koho potkáme je zvláštní a jedinečný ve své podstatě.
Vždy bychom měli všem lidem ukazovat stejně velkorysou úroveň laskavosti, starostlivosti, soucitu a porozumění.
Bez jakýchkoliv sobeckých myšlenek nebo postranních úmyslů nad bezvýhradnou úctou.
Způsob, jakým žijeme naše každodenní životy, má nesmírný dopad na všechny kolem nás.
Namísto přilnutí k tomu, co nás odděluje, provádění Namaste nám umožňuje cítit se méně osamocený ve světě.
Začínáme chápat, že se musíme chovat ke všem lidem jako k rodině.
Jsme jednotní s kosmem ať už si to uvědomujeme nebo ne.
Prováděním Jednoty získáváme vědomí o mnohem jemnějších stránkách našeho bytí s konečným závěrem.
Naprostého sblížení se světelným tělem.
Kdyby všechny bytosti mohly najít a udržet štěstí. Kdyby se všechny mohly oprostit od utrpení a nemocí. Kdybychom všichni mohli při pohledu do zrcadla vidět odrážející se všechny ostatní.
Kdybychom všichni mohli být jedno, žijící v jednotě, jedné rodině, jedno srdce, žhnoucí srdce nejzářivějšího světla soucitu.


NAMASTE.

(Světlo je Láska)

Žádné komentáře:

Okomentovat