neděle 4. února 2018

3 stupně Reiki
Reiki se v různých systémech člení na různý počet stupňů. Tradiční pojetí má tři stupně, v netradičním pojetí se třetí stupeň obvykle dělí na dvě části - mistrovský a učitelský.

Reiki I


Naladění na stupeň Reiki I léčí u člověka, který je přijímá, nemoci na fyzické úrovni. Jeho fyzické zdraví se často v měsících následujících po zasvěcení zlepší. Léčitel se stupněm Reiki I může také léčit někoho jiného, kdo je fyzicky přítomen. Takové léčení je známé jako přímé neboli kontaktní léčení - léčitel musí přímo položit své ruce na sebe nebo na jinou osobu.
Trvá tři nebo čtyři týdny, než člověk vstřebá naladění na stupeň Reiki I. Během tohoto období se může energie Reiki spustit i v neobvyklých chvílích neurčených k léčení. Člověk může cítit mravenčení, může mít intenzívní sny včetně snů o minulých životech nebo zažívat symptomy detoxikace. K těm může patřit průjem, rýma nebo zvýšené močení. Přesto se člověk bude stále cítit dobře. V podstatě se děje to, že se energie nastavuje a zvyšuje schopnost nového léčitele být jejím kanálem. Do jeho aury a těla vstupuje více energie Ki, než do té doby zažil, a jeho aura a čakry se čistí. Jestliže se tento proces stane nepříjemným, použití léčení na sobě nebo někom jiném vyrovná energie a sníží nepříjemné pocity. Po přijetí Reiki I je nejlépe provádět nejméně první měsíc co nejvíce léčebných sezení, včetně každodenního léčení sebe sama.

Základní rysy Reiki I:

 • Stáváte se prostředníkem přes kterého proudí Reiki.
 • Je posílen váš imunitní systém. (Např. se zvýší odolnost organismu, proti virovým a bakteriálním infekcím, urychlý se proces hojení různých ran a zlomenin, .....)
 • Energii můžete předávat sobě, ostatním lidem, zvířatům, rostlinám, kamenům, …, a to přikládáním rukou.
 • Při předávání energie Reiki získáváte ochranu, nic ze sebe nevydáváte, nic na sebe nepřebíráte od okolí, to znamená, že Vás léčení NEVYČERPÁVÁ.
 • Zvýší se vám citlivost v rukou i citlivost vůči jemnohmotným energiím.
 • Možnost používat Reiki je ve Vás zakotvena na celý život.
 • Zvýší se touha po poznání, otevře srdce a soucitnost.

Reiki II


Naladění na Reiki II znatelně zvýší množství léčivé energie a naladění se zaměřuje na emocionální, mentální a karmické léčení u osoby, která je přijímá. Po naladění se staré emoce, nevyřešené dřívější situace, minulé životy a negativní mentální vzory znovu vynořují na povrch, aby byly nakonec zcela vyléčeny. To může trvat i šest měsíců, a i když to nemusí být zcela příjemné, je tento proces pozitivní a nutný.
Léčení pomocí Reiki II dodává přímým sezením značnou sílu. Tento stupeň také přidává metody a nástroje pro léčení někoho, kdo není fyzicky přítomen - k léčení na dálku. U Reiki II jsou zavedeny tři symboly Reiki a poprvé jsou vědomě používány. U Reiki I jsou symboly již přítomny v léčitelově auře a nevědomě vycházejí z jeho rukou, když léčí. Při stupni Reiki II začne léčitel jejich energii směrovat.

Základní rysy Reiki II:
 • Dostáváte do vínku tři symboly Reiki a s nimi se Vám otevírají nekonečné možnosti další práce.
 • Několikanásobně se zvýší rychlost předávání Reiki, i její intenzita a vaše citlivost.
 • Možnost posílat energii Reiki na dálku.
 • Možnost posílat energii Reiki do minulosti i budoucnosti.
 • Možnost práce s psychickými i emocionálními problémy.
Možnosti využití symbolů 2. stupně Reiki:
 • Posílení energie jídla či pití, případně jejich energetická očista.
 • Potlačení vedlejších účinků léků.
 • Posílání energie do budoucích situací např. obchodní jednání, zkoušky, pohřby, …
 • Odstranění návyků, zlozvyků, fobií, traumat, mentálních i emocionálních problémů, …..
 • Vyčištění negativních míst (harmonizace, vytláčení geopatogenních zón).
 • Práce s karmou.
 • Práce s podvědomím, např. odstranění starých myšlenkových vzorů.
 • Práce s minulostí i budoucností.
 • Posílání energie bez přítomnosti objektu na dálku (přes fotografii, představou a další technikami)
 • Vstupování do symbolů.
 • Posílení planety Země.

Reiki IIIReiki III je stupeň Mistra/učitele. Mistr je prostě učitel, člověk, který ovládl svůj obor. Tento termín v sobě jinak neobsahuje žádné vlastnictví ani ego. Naladění je spojeno s energií duchovní úrovně a dosahuje u osoby, která je přijímá, spirituálního léčení. Tato energie je čistou radostí, jednotou s veškerým životem a spojením s Bohem. Po těžké práci, která následuje naladění na stupeň Reiki II, je Reiki III radostným darem. Při provádění léčebných sezení zažívá provozovatel Reiki III další zvýšení svých schopností být kanálem léčivé energie a jeho schopnost léčit také dosahuje vyšší úrovně. Reiki III obsahuje další dva symbolické klíče, více esoterických informací o symbolech a metodu předávání naladění. Tento stupeň se doporučuje pouze vážným zájemcům o léčení a zvláště těm, kteří si přejí vyučovat Reiki a učinit Reiki hlavní součástí svého života. 

Základní rysy Reiki III:
 • stupeň - Reiki mistr (Zasvěcení na mistrovský symbol a práce s ním.)
 • stupeň - Reiki mistr/ učitel (Předání všech znalostí i schopností k vyučování Reiki.)


Žádné komentáře:

Okomentovat