sobota 7. září 2013

Harmonizace aury


Pomocí bioenergetických terapií harmonizuji nejdůležitější energetická centra v těle.


Co je aura?


Aura je energetické pole obklopující fyzické tělo člověka. Sestává z několika překrývajících se a navzájem se prostupujících energetických těl - éterického, emočního, mentálního a duchovního. Energetické tělo člověka je část univerzálního energetického pole spojená s konkrétní lidskou bytostí. Tvoří jej několik jemněhmotných energetických těl kolem těla fyzického a rovněž vnitřní soustava čaker a meridiánů.

Jsou systémy, které rozeznávají jen tyto čtyři vrstvy, jiné až sedmnáct. Vrstvy se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je ale představovat jako slupky cibule, ale spíš jako matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená. Aura je energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy, kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami a je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má. Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace. Úkolem léčitele je pak tento pohyb obnovit.
Co jsou čakry?


Podle jógínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle podle této tradice existuje mnoho čaker různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker 1. řádu napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Mají průměr až 15 cm a vystupují nad povrch těla. Jsou složeny z různého počtu menších vírů. Čakry č. 2 až 6 jsou dvojité a mají přední a zadní aspekt. Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých aspektů života a předává bioenergii do aury. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze a přijímat bioenergii. Čakra tuto energii přijímá, pokud se točí ve směru hodinových ručiček (pravidlo pravé ruky: prsty ruky ukazují směr otáčení, palec ukazuje směr proudění energie). Pokud se točí opačně, energii vydává. Dokud není v rovnováze celé energetické pole člověka (aura), je obvyklé, že čakry energii přijímají i vydávají. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka.Jsem něco mnohem více než bytosti složené z masa, kostí, tkání, orgánů, chemikálií a minerálů, jež působí v nádherné, avšak křehké rovnováze. Jak již po tisíciletí učí východní filozofie, naše vícedimenzní tělo sestává také z neviditelných energetických polí, která obklopují naši fyzickou schránku. Tato energetická pole nejenže významně působí na naše zdraví, ale mají vliv i na to, jak reagujeme na své okolí po citové, myšlenkové i duchovní stránce. Podstata terapie, která se snaží harmonizovat energetické pole člověka spočívá v práci s energií, kdy terapeut má schopnost zprostředkovávat či vysílat uzdravující energii do těla druhého člověka. Kromě toho vidí, vnímá či jinak vyciťuje různé vrstvy energetického pole (aury) druhého člověka a v rámci konkrétních léčebných procedur se snaží měnit či "přeformátovávat" energetické pole druhého člověka tak, aby došlo ke zlepšení jeho zdravotního stavu.

Měli bychom mít na paměti, že celkové tělesné zdraví je možné zlepšit a nemoc odstranit pouze metodami, které se zabývají celou bytostí člověka na fyzické, citové, mentální i duševní úrovni.Rozdělení čakerKořenová čakra


Název: Muladhara (Múládhára),

Umístění: V poloviční vzdálenosti mezi řitním otvorem a šourkem, popř. na zadní straně děložního hrdla.

Barva: červená, rudá

Vůně: cedr, hřebíček

První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Může to být zemědělství, ale také např. činnosti nazývané jako konzumní způsob života. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly - fyzické, duchovní i duševní.Sakrální čakra


Název: Swadhisthana (Svadhišthána);

Umístění: Zadní aspekt leží u dolního konce páteře, přední aspekt nad ohanbím (centrum kříže)

Barva: oranžová Vůně: ylang-ylang, santal

Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru.Solar-Plexus čakra


Název: Manipura (Manipúra);

Umístění: Zadní aspekt se nachází na úrovni solar plexu na vnitřní straně páteře, přímo za solar plexem, přední aspekt leží na solar plexu.

Barva: žlutá až zlatožlutá

Vůně: levandule, rozmarýn, bergamot

Je sídlem vůle osobnosti, citových vazeb a mentálních pochodů. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle, vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.Srdeční čakra


Název: Anahata (Anáhata);

Umístění: Zadní aspekt je na vnitřní straně páteře přímo za středem hrudníku, přední naproti srdci.

Barva: zelená (růžová a zlatá)

Vůně: růžový olej Jedná se o čakru lásky a vztahů.

Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat.Krční čakra (komunikační centrum)


Název: Vishuddha (Višúddha);

Umístění: Zadní aspekt leží na spojnici páteře a medully oblongaty, v cervikálním pletenci přímo za krční jamkou, přední se nachází na ohryzku.

Barva: světle modrá (stříbrná, zelenavě modrá)

Vůně: šalvěj, eukalyptus

Na starosti má mít komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit - vady řeči i prázdné myšlenky.Čelní čakra


Název: Ajna (Adžňá);

Umístění: Přední aspekt - na čele mezi obočím, zadní naproti na temeni hlavy (třetí oko)

Barva: indigově modrá (žlutá, fialová)

Vůně: máta peprná, jasmín

Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična.Temenní čakra


Název: Sahasrara (Sahasrára);

Umístění: Je umístěna na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru

Barva: fialová, bílá, zlatá, ultrafialová

Vůně: kadidlo, lotos Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu.
Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry

Žádné komentáře:

Okomentovat